ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน

เราคงได้เห็นตามเว็บไซต์หรือร้านค้าทั่วไป ที่บอกว่าสินค้าที่ขายนั้นเป็นสินค้าพรีออเดอร์จากจีน หรือเป็นสินค้านำเข้าจากจีน ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากจีนได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่าย ๆ แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนคราวละมาก ๆ การใช้บริการ Shipping ก็เหมาะสมกว่าและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่าด้วย แล้วการนำเข้านั้นมันง่ายหรือยากขนาดไหน มีขั้นตอนเป็นอย่างไร วันนี้มาดูกันเลย 

ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีน โดยคร่าวนั้นเมื่อสินค้าที่เราสั่งซื้อเพื่อนำเข้าเดินทางมาถึงประเทศไทย เราต้องติดต่อสายการบินหรือสายการเดินเรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง นำใบตราส่งสินค้าเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้า และผ่านพิธีศุลกากรก่อนเบิกของ โดยเราสามารถทำด้วยตัวเองหรือผ่านตัวแทน Shipping ก็ได้ มาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่า 

 1. ดำเนินการยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 

สำหรับการยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า คุณจะต้องทำการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 • ข้อมูลเรือเข้า 
 • ใบตราส่งสินค้า 
 • บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ 
 • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ 
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคาร 
 • ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปในฐานระบบของศุลกากรต่อไป 

 1. ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 

เมื่อทางศุลกากรได้รับข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าขาเข้า  หากมีข้อมูลผิดพลาดต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้กับเรา 

 1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้าพร้อมแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขภาษีอากร 

ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 • ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สินค้าประเภทนี้สามารถนำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระภาษีอากรและวางประกันที่เกี่ยวข้องได้ทันที 
 • ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สินค้าประเภทนี้ต้องนำใบขนสินค้าขาเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่นำเข้าสินค้าก่อนเพื่อให้กลายเป็นสินค้า Green Line 

จากนั้นสามารถชำระภาษีอากรได้ 3 ช่องทางที่เราสะดวก คือ ผ่านกรมศุลกากร, ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านช่องทางธนาคาร 

4. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและปล่อยสินค้า 

หลังจากยื่นใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงินที่เราไปจ่ายค่าภาษีอากรที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นจึงจะทำการปล่อยสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้นำเข้าในที่สุด 

สำหรับขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านพิธีศุลกากรอาจดูเหมือนไม่ยุ่งยาก แต่หากเราใช้บริการ Shipping ก็จะประหยัดเวลาและสะดวกกว่า เพราะไม่ต้องเตรียมการเองรวมถึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการเองถึงที่ด้วย 

ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนได้ที่ www.yourbaobao.com

Send a Message